Μονή Σπηλιώτισσας

Σύμφωνα με τον ιστορικό Λεωνίδα Χ. Ζώη “εις τους πρόποδας του βουνού Κέντρου ανευρέθη εντός σπηλαίου μικρά εικών της Θεοτόκου, κληθείσης Σπηλαιώτισσα. Την εικόνα μετέφερε, το 1548, ο μοναχός Ιω. (Ιωαννίκιος) Κοψιδάς επί πλησίον οροπεδίου και έκτισεν εκεί την μονήν Σπηλαιωτίσσης, η οποία κατείχε και βιβλιοθήκην, πλούσιαν εις βιβλία και χειρόγραφα”. Στο δεύτερο περιηγητικό τόμο […]